Προσλήψεις στον Δήμο Νάουσας – 3 θέσεις εργασίας

Το Ν.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ( 3 ) ατόμων προς κάλυψη των αναγκών του.

1 ΔΕ Μαγείρων.
2 ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση από 09/11/2017 μέχρι και 13/11/2017

στα Γραφεία του Ν.Π. (Διεύθυνση: κτίριο Λόγγου Τουρπάλη, τηλ 2332025600 ) και

αρμόδιος για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Παυλίδου Όλγα κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.