ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΠΩΛΕΙΩΝ. Πρόσληψη εργατοτενιτών

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΠΩΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
Προκήρυξη πρόσληψης Εργατοτεχνιτών ΥΕ για την ανασκαφική έρευνα στη θέση Φανερωμένη Χιλιομοδίου Ν. Κορινθίας

Το κείμενο της προκήρυξης