Προκηρύξεις θέσεων ιατρών ΕΣΥ σε Νοσοκομεία

Προκηρύξεις θέσεων ιατρών σε Νοσοκομεία

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Πλήρωση των παρακάτω επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. για το Π.Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ-Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, ως εξής:

  • Μία (1) θέση Επιμελητή Α’ ειδικότητας Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας για την Κλινική Εντατικής Θεραπείας(ΜΕΘ).
  • Δύο (2) θέσεων Επιμελητή Β’ ειδικότητας Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας για την Κλινική Εντατικής Θεραπείας(ΜΕΘ).

Η αίτηση − δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά, υποβάλλεται στη Γραμματεία του Π.Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ-Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, εις τριπλούν μέσα σε φάκελο με έλασμα, και σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών που αρχίζει από 30.08.2017 και λήγει την 18.09.2017.

Το κείμενο της προκήρυξης
– – –

 

Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»
Προκήρυξη για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία:
Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας (για τη Μ.Ε.Θ.) Επιμελητή Α΄ 1

Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας (για τη Μ.Ε.Θ.) Επιμελητή Β΄ 1

Η αίτηση – δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Τμήμα Γραμματείας του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής εις τριπλούν (από 28 Αυγούστου 2017 έως και 18 Σεπτεμβρίου 2017 )
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν κάθε συμπληρωματική πληροφορία από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου. (Τηλέφωνα επικοινωνίας 2531351200 και 2531351400)

Το κείμενο της προκήρυξης
– – –

 

Γενικό Νοσοκομείο «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ»
Πλήρωση των κάτωθι επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ στο βαθμό του Επιμελητή Β’ για τα αντίστοιχα Τμήματα του Νοσοκομείου.
1. Μία (1) θέση Επιμελητή Β’ Χειρουργικής και
2. Μία (1) θέση Επιμελητή Β’ Ρευματολογίας.

Η Αίτηση – Δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Γενικού Νοσοκομείου “ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ” σε τρία (3) αντίγραφα, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, ήτοι από Τετάρτη 30 Αυγούστου 2017 έως και Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2017.

Αιτήσεις – δηλώσεις μαζί με τα δικαιολογητικά, μπορούν να υποβάλλονται και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς, μέσα στην ορισθείσα προθεσμία, εις τριπλούν, στη Γραμματεία του Νοσοκομείου στη διεύθυνση «Γενικό Νοσοκομείο «Ασκληπιείο Βούλας», Βασιλέως Παύλου 1, ΤΚ 16673, Βούλα». Για τις αιτήσεις αυτές η ημερομηνία υποβολής προκύπτει είτε από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου, είτε από το αποδεικτικό παράδοσης στην εταιρεία ταχυμεταφοράς.
Αιτήσεις – δηλώσεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας, δεν γίνονται δεκτές.

Από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παίρνουν κάθε συμπληρωματική πληροφορία στο τηλέφωνο 213-216.3021.

Το κείμενο της προκήρυξης
– – –ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»
Προκήρυξη πλήρωσης επί θητεία θέσεων ιατρών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 20.09.2017 έως 09.10.2017

Το κείμενο της προκήρυξης

– – –

ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ ΓΙΑ ΤΟΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 18.09.2017 έως 17.10.2017

 

 

Το κείμενο της προκήρυξης

– – –

ΠΕΡ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 15.09.2017 έως 04.10.2017

Το κείμενο της προκήρυξης

– – –