Πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για τα IEK

Πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για τα IEK

Αριθμ. 23495 – ΦΕΚ B 2523 – 23.11.2015
Προκήρυξη πρόσληψης ωρομίσθιων εκπαιδευτικών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (IEK) του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, για την εκπαιδευτική περίοδο 2015−2016