Προσλήψεις στο δήμο Αλιάρτου

Προσλήψεις στο δήμο Αλιάρτου

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 6 ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018.Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 12/04/2018 έως την 23/04/2018 στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού – Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού στο Δημοτικό Κατάστημα που εδρεύει επί της Λ. Αθηνών – στον Αλίαρτο, τις ώρες 08:00 – 14:00.

Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού – Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 – 14:00 / Διεύθυνση: Λεωφόρος Αθηνών – Αλίαρτος – Τ.Κ.:32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ / Τηλέφωνο: 22683-50.214 / FAX: 22680-22.690