Πλήρωση 22 θέσεων μόνιμου προσωπικού του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής Λέσβου

Πρόσκληση (Αριθμός 1Σ/2014) – ΦΕΚ Α.Σ.Ε.Π. 14 – 22.10.2014
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πλήρωση είκοσι δύο (22) θέσεων μόνιμου προσωπικού του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής Λέσβου της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

Η Πρόσκληση (Αριθμός 1Σ/2014) – ΦΕΚ Α.Σ.Ε.Π. 14 – 22.10.2014 με τις λεπτομέρειες