Ρύθμιση οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία 2019. Οδηγός 120 δόσεων

Ρύθμιση οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία 2019. Οδηγός 120 δόσεων

Αναρτήθηκε στον διαδικτυακό τόπο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας (dsa.gr) η δεύτερη έκδοση του αναλυτικού ασφαλιστικού οδηγού για τη ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις (νόμου 4611/2019)Την επιμέλεια και τη σύνταξη του οδηγού έχει αναλάβει ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, Σύμβουλος ΔΣΑ και Πρόεδρος της Ένωσης Εμμίσθων Δικηγόρων

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 120 ΔΟΣΕΩΝ (Ν.4611/2019) – ΧΡΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ – ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ – 2η Έκδοση (22/8/2019)