Εκλογές 2019. Μπορούν να ψηφίσουν και οι ανυπότακτοι

Εκλογές 2019. Μπορούν να ψηφίσουν και οι ανυπότακτοι

Προσωρινή απαλλαγή από τον έλεγχο της στρατολογικής κατάστασης για τις Ευρωεκλογέςδημοτικές και περιφερειακές εκλογές 2019
Αριθμ. Φ. 420/2/2163/Σ. 5473 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 1561/08.05.2019
Προσωρινή απαλλαγή από τον έλεγχο της στρατολογικής κατάστασης των Ελλήνων του εξωτερικού (πλην των λιποτακτών), οι οποίοι θα έλθουν στην Ελλάδα για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος στις εκλογές για την ανάδειξη:
α) Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών που θα διεξαχθούν στις 26 Μαΐου/02 Ιουνίου 2019 και
β) μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα διεξαχθούν στις 26 Μαΐου 2019.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Άρθρο 1
Απαλλαγή από έλεγχο στρατολογικής κατάστασης

1. Οι Έλληνες του εξωτερικού, πλην των λιποτακτών, που έρχονται στην Ελλάδα για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις εκλογές για την ανάδειξη Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών, οι οποίες θα διεξαχθούν στις 26 Μαΐου 2019 και στις 02 Ιουνίου 2019 (επαναληπτικές) και στις εκλογές για την ανάδειξη μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι οποίες θα διεξαχθούν στις 26 Μαΐου 2019, απαλλάσσονται από τον έλεγχο της στρατολογικής τους κατάστασης για το διάστημα από 19 Μαΐου μέχρι και 13 Ιουνίου 2019.

2. Η ποινική δίωξη των, κατά την προηγούμενη παράγραφο, απαλλασσομένων και διατελούντων σε ανυποταξία (ανυπότακτοι) αναστέλλεται για το χρονικό διάστημα που ισχύει η απαλλαγή αυτή.