Σχετικά με τη συμπλήρωση του πεδίου «ΚΑΕΚ ακινήτου» (Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου) στο Ε9

Με τον νόμο 4164/2013 προβλέφθηκε η διασύνδεση των κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων της ΕΚΧΑ Α.Ε. και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) με σκοπό την παροχή δυνατότητας ανταλλαγής δεδομένων με σύγχρονα τεχνικά μέσα και στόχο την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας.

Δείτε στην επισυναπτόμενη παρουσίαση πού θα βρείτε τον ΚΑΕΚ του ακινήτου στα έγγραφα του Κτηματολογίου.

ΚΑΕΚ= Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου

Σημειώνεται ότι προς το παρόν η συμπλήρωση του πεδίου είναι προαιρετική.

 Δείτε εδώ την παρουσίαση.

Πηγή: ktimatologio.gr