Σχολικά Γεύματα στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-2022

Σχολικά Γεύματα στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-2022

Πρόγραμμα Σχολικά Γεύματα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

 

Το Πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που υλοποιείται από τον ΟΠΕΚΑ, αφορά την παροχή ζεστού φρεσκομαγειρεμένου μεσημεριανού γεύματος που ακολουθεί τα πρότυπα της μεσογειακής διατροφής.

 

Αναβαθμίσεις και βελτιώσεις το 2021-2022 για το πρόγραμμα των Σχολικών Γευμάτων:

– νέο διατροφολόγιο προσαρμοσμένο στις προτιμήσεις των παιδιών
– αναβαθμισμένες προδιαγραφές ως προς τον τρόπο παρασκευής και διανομής των γευμάτων
– ανακυκλώσιμα μαχαιροπήρουνα σε ειδική θήκη
– προσθήκη ειδικών σημάνσεων για την ημερομηνία παρασκευής και συσκευασίας του γεύματος
– πληροφορίες για το τα συστατικά του γεύματος και την διατήρηση του φαγητού

  

Η ΚΥΑ με τον κατάλογο των σχολείων

Αριθμ. Δ14/οικ.77126 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 4654/08.10.2021
Υλοποίηση του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας για το σχολικό έτος 2021-2022.

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση, υλοποιείται το πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» σε δημοτικά σχολεία της χώρας για το σχολικό έτος 2021-2022. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά στις σχολικές μονάδες του πίνακα του Παραρτήματος (Παράρτημα 1).

Άρθρο 2
Παράρτημα

Το παρακάτω παράρτημα προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.