Συγκρότηση Ανωτάτων Ειδικών Δικαστηρίων

Συγκρότηση Ανωτάτων Ειδικών Δικαστηρίων

Αριθμ. 16202 – ΦΕΚ B 654 – 10.03.2016
Ορισμός επίκουρων μελών του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου για τη διετία 2016−2017.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
αποφασίζουμε:

Ορίζουμε επίκουρα μέλη του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου για το χρονικό διάστημα από 1−1−2016 έως και 31−12−2017 τους παρακάτω δικαστικούς λειτουργούς, οι οποίοι θα ασκούν το έργο τούτο παράλληλα με τα κύρια καθήκοντά τους:
Α. 1) Ουρανία Νικολαράκου του Γεωργίου, 2) Τρισεύγενη Βαρουφάκη του Γεωργίου, 3) Γεώργιο Ζιάμο του Θεοδώρου, 4) Όλγα − Μαρία Βασιλάκη του Ηλία, 5) Μαρία Μπαμπίλη του Δημητρίου και 6) Σοφία Παπακωνσταντίνου του Γεωργίου, Παρέδρους του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Β. 1) Μαρία Ανδρικοπούλου του Ανδρέα, 2) Αθανάσιο Τσουλό του Νικολάου, 3) Ευσεβία Λιακοπούλου του Δημητρίου, 4) Βρισιήδα Θωμάτου του Σάββα, 5) Κωνσταντίνα Νάκου του Παναγιώτη, Εφέτες Αθηνών και 6) Ιωάννη Αποστολόπουλο του Νικολάου, Εφέτη Πειραιώς.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2016
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

———
Αριθμ. 95503 – ΦΕΚ B 2866 – 28.12.2015
Συγκρότηση του Ειδικού Δικαστηρίου Εκδικάσεως Αγωγών Κακοδικίας και επίλυσης διαφορών του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος για το έτος 2016.

Αριθμ. 95502 – ΦΕΚ B 2866 – 28.12.2015
Συγκρότηση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου για τη διετία 2016−2017.