Λειτουργία των φωτοτυπικών μηχανημάτων στο Πρωτοδικείο Αθηνών

Λειτουργία των φωτοτυπικών μηχανημάτων στο Πρωτοδικείο Αθηνών

Απόφαση του ΔΣ του ΔΣΑ για τη λειτουργία των φωτοτυπικών μηχανημάτων στο Πρωτοδικείο ΑθηνώνΌπως είναι γνωστό, το ΤΕΘΑ προκήρυξε διαγωνισμό για την εκμίσθωση χώρων εντός του Πρωτοδικείου Αθηνών για τη λειτουργία φωτοτυπικών μηχανημάτων που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες του Δικαστηρίου.

Οι επαγγελματίες που λειτουργούσαν μέχρι σήμερα τα φωτοτυπικά μηχανήματα προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη και ζήτησαν την αναστολή διενέργειας του σχετικού διαγωνισμού.

Με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), απορρίφθηκε η αίτησή τους και οι διαδικασίες του διαγωνισμού προχωρούν.

Μετά την ως άνω απόφαση και λίγες μέρες πριν την έναρξη του δικαστικού έτους, οι προαναφερόμενοι επαγγελματίες αποφάσισαν αιφνιδίως την αναστολή λειτουργίας όλων των φωτοτυπικών μηχανημάτων.

Με την απόφασή τους αυτή, δυσχεραίνεται το έργο των συναδέλφων, αφού θα κληθούν να εξυπηρετηθούν από επιχειρήσεις εκτός των χώρων των δικαστηρίων, στην περίπτωση δε των ποινικών δικογραφιών υπάρχει απόλυτη αδυναμία λήψης αντιγράφων, αφού οι δικογραφίες, ως γνωστόν, δεν μπορούν να δοθούν για φωτοτυπίες εκτός των χώρων του Πρωτοδικείου.

Κατόπιν αυτών, και δεδομένου ότι με την έναρξη του δικαστικού έτους θα δημιουργηθούν αυξημένες ανάγκες εξυπηρέτησης των συναδέλφων, το ΔΣ κατά πλειοψηφία (17 υπέρ και 5 κατά), αποφάσισε:

1. Στα γραφεία του ΔΣΑ στο Πρωτοδικείο Αθηνών και συγκεκριμένα στα Κτήρια 2, 5, 9, 12, θα λειτουργήσουν πέντε φωτοτυπικά μηχανήματα, μισθωμένα από τον ΔΣΑ, με χρέωση 0,05 λεπτά/σελίδα, για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά και μόνο των δικηγόρων, για χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού.

2. Να στηρίξει τα αιτήματα του κλάδου των φωτοτυπών που αφορούν την περαιτέρω μείωση του ύψους των τιμών εκκίνησης του διαγωνισμού (αρχικών μισθωμάτων) που προκήρυξε το ΤΕΘΑ και η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Οι δικηγόροι της Αθήνας κατανοούν τον αγώνα των επαγγελματιών που εκμεταλλεύονται σήμερα τα φωτοτυπικά μηχανήματα και αντιλαμβάνονται την αγωνία τους για το επαγγελματικό τους μέλλον.

Θα πρέπει, όμως, να κατανοήσουν και εκείνοι ότι οι δικαστικές αποφάσεις πρέπει να είναι σεβαστές από όλους και ότι στην όποια διεκδίκησή τους πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους και τις ανάγκες των καθημερινά μαχόμενων δικηγόρων που, επίσης, αγωνίζονται, υπό δυσμενείς συνθήκες, για την επιβίωσή τους.

Οι κοινωνικές συμμαχίες οικοδομούνται στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού του ενός κλάδου προς τον άλλο και όχι υπό το καθεστώς απόπειρας αθέμιτης μονομερούς επιβολής