Σύσταση μόνιμης διαιτησίας στο Δικηγορικό Σύλλογο Ρόδου

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 83/2015 – ΦΕΚ A 162 – 01.12.2015
Σύσταση μόνιμης διαιτησίας στο Δικηγορικό Σύλλογο Ρόδου

Συνιστάται στο Δικηγορικό Σύλλογο Ρόδου μόνιμη διαιτησία για την επίλυση όλων των διαφορών ιδιωτικού δικαίου που μπορούν να υπαχθούν σε διαιτησία σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας