Σταθερά τιμολόγια ρεύματος με σύμβαση διάρκειας έξι μηνών

Ανακοίνωση εξέδωσε η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων με την οποία αναφέρει πως οι προμηθευτές μπορούν να προσφέρουν σύμβαση προμήθειας μικρότερης διάρκειας του ενός έτους και όχι μικρότερης των έξι μηνών.

Με την ανακοίνωση αυτή ξεκαθαρίζει πως ρήτρα αποχώρησης μπορούν να έχουν μόνο τα τιμολόγια σταθερής διάρκειας με μπλε σήμανση, είτε έχουν διάρκεια ενός έτους είτε έξι μηνών

Περαιτέρω η ρυθμιστική αρχή αποδέχεται την πέμπτη κατηγορία τιμολογίων (μεικτά), τα οποία μπορεί να ενσωματώνουν στοιχεία ενός κυμαινόμενου τιμολογίου, αλλά αν έχουν για ένα διάστημα σταθερή τιμολόγηση, τότε θα εντάσσονται στην κατηγορία με την «κίτρινη» σήμανση και ως εκ τούτου δεν θα έχουν ρήτρα αποχώρησης

 

Η ανακοίνωση της ΡΑΑΕΥ

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, σε συνέχεια των ρυθμίσεων που εισήγαγε η υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/10469/192 Απόφαση του Υπουργού και της Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 742/31.01.2024) και προκειμένου για την άσκηση της εποπτικής αρμοδιότητας της Αρχής, κατά τρόπο ομοιόμορφο και ισότιμο, ώστε να διασφαλίζονται αποτελεσματικά τα συμφέροντα των καταναλωτών, αλλά και να προωθείται ο υγιής ανταγωνισμός στην αγορά προμήθειας, ζήτησε την παροχή διευκρινήσεων ως προς την ελάχιστη διάρκεια σύμβασης των προϊόντων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και ειδικότερα για το εφεξής επιτρεπτό της διάθεσης προϊόντων με διάρκεια σύμβασης μικρότερη του έτους, καθώς και για τη χρωματική τους σήμανση.

Κατόπιν των διευκρινήσεων που παρασχέθηκαν από το Υπουργείο αναφορικά με το ανωτέρω ζήτημα, και σύμφωνα με την αληθή βούληση του κανονιστικού νομοθέτη, τόσο η διάρκεια της σύμβασης όσο και το Τιμολόγιο αποτελούν στοιχεία της Προσφοράς Προμήθειας η οποία δύναται κατόπιν συναίνεσης του Πελάτη να καταλήγει σε διάρκεια σύμβασης προμήθειας που δεν δύναται να είναι μικρότερη των έξι (6) μηνών. Ως εκ τούτου, οι Προμηθευτές δύνανται να προσφέρουν σύμβαση προμήθειας μικρότερης διάρκειας του ενός (1) έτους και όχι μικρότερης των έξι (6) μηνών.

Τα προσφερόμενα ως άνω τιμολόγια φέρουν χρωματική σήμανση αναλόγως του τρόπου διαμόρφωσης της Χρέωσης Προμήθειας, δηλαδή όπως και τα αντίστοιχα δωδεκάμηνα προϊόντα.

Προϊόντα που φέρουν μικτά χαρακτηριστικά εμπίπτουν στα κυμαινόμενα προϊόντα προμήθειας με κίτρινη χρωματική σήμανση διαφάνειας για τα οποία δεν επιτρέπεται η εφαρμογή ρήτρας πρόωρης αποχώρησης

 

 

Αναρτήθηκαν οι πίνακες με όλες τις τιμές ρεύματος Φεβρουαρίου 2024, που προσφέρονται από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, τις οποίες η ΡΑΑΕΥ οφείλει να αναρτήσει στην ιστοσελίδα της σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 138Α του νόμου 4951/2022.

Σε κάθε περίπτωση, εφαρμοζόμενων των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 138Α του νόμου 4951/2022, η ΡΑΑΕΥ θα προβεί σε έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του νόμου και της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/120637/2107

 

Τιμολόγια Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας Φεβρουαρίου 2024 – Οικιακό ηλεκτρικό ρεύμα

https://invoices.rae.gr/oikiako/

 

 

 

Αλλαγή στο σταθερό μπλε τιμολόγιο  

Η προσφερόμενη από τον Προμηθευτή ελάχιστη διάρκεια της Σύμβασης Προμήθειας σε Μικρό Πελάτη ορίζεται σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει η παροχή της υπηρεσίας Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από τον Προμηθευτή, εκτός αν ο Μικρός Πελάτης αιτείται ή/και συναινεί στη σύναψη Σύμβασης Προμήθειας για μικρότερο χρονικό διάστημα

 

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης