Συλλεκτικά νομίσματα που θα εκδοθούν το 2023

Αριθμ. 2/1048/0025 – ΦΕΚ Τεύχος Β 422/30.01.2023
Έκδοση συλλεκτικών προϊόντων Νομισματικού Προγράμματος 2023.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την έκδοση των ακόλουθων συλλεκτικών νομισματικών προϊόντων, τα οποία θα διατίθενται από το Κεντρικό Κατάστημα και τα Υποκαταστήματα της Τράπεζας της Ελλάδος:

Α) ΧΡΥΣΟ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 200€ ΜΕ ΘΕΜΑ: «100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΛΛΑΣ», έως την ποσότητα των 750 τεμαχίων.

Β) ΧΡΥΣΟ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 100€ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ – ΟΙ ΘΕΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ – ΑΡΤΕΜΙΣ», έως την ποσότητα των 1.200 τεμαχίων.

Γ) ΧΡΥΣΟ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 50€ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ – ΔΗΛΟΣ», έως την ποσότητα των 1.500 τεμαχίων.

Δ) ΑΡΓΥΡΟ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 10€ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ – Η ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΘΕΡΑΠΑΙΝΙΔΑ ΤΟΥ ΦΙΛΩΝΑ», έως την ποσότητα των 2.000 τεμαχίων.

Ε) ΑΡΓΥΡΟ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 10€ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ – ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ», έως την ποσότητα των 1.500 τεμαχίων.

ΣΤ) ΑΡΓΥΡΟ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 10€ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ – ΚΑΡΟΛΟΣ ΝΟΡΜΑΝ», έως την ποσότητα των 2.000 τεμαχίων.

Ζ) ΑΡΓΥΡΟ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 6€ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2023», έως την ποσότητα των 2.000 τεμαχίων.

Η) ΑΡΓΥΡΟ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 6€ ΜΕ ΘΕΜΑ: «50 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ», έως την ποσότητα των 2.000 τεμαχίων.

Θ) ΑΡΓΥΡΟ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 6€ ΜΕ ΘΕΜΑ: «20 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΣΑΜΑΡΑΚΗ», έως την ποσότητα των 1.000 τεμαχίων.

Ι) ΑΡΓΥΡΟ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 5€ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΙΠΤΥΧΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ BLISTER ΜΕ ΘΕΜΑ: «200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ», έως την ποσότητα των 5.000 τεμαχίων.

ΙΑ) ΑΡΓΥΡΟ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 5€ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΙΠΤΥΧΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ BLISTER ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΕΝΔΗΜΙΚΑ ΦΥΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – FRITILLARIA DAVISII», έως την ποσότητα των 5.000 τεμαχίων.

ΙΒ) ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΤΑ ΟΚΤΩ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΡΜΑΤΑ ευρώ ΚΟΠΗΣ 2023 ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΙΠΤΥΧΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ BLISTER ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΝΑΥΠΛΙΟ», έως την ποσότητα των 7.500 σειρών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.