Συμβολαιογράφοι. Αποχή από τα καθήκοντά τους έως 8 Ιανουαρίου 2020

Συμβολαιογράφοι. Εκτελούν κανονικά τα καθήκοντά τους έως 8 Ιανουαρίου 2020

Οι συμβολαιογράφοι της Αθήνας, του Πειραιά, του Αιγαίου και των Δωδεκανήσων, εκτελούν κανονικά τα καθήκοντά τους έως 8 Ιανουαρίου 2020, λόγω αναβολής της έκτακτης γενικής συνέλευσης

Συγκεκριμένα:

Ανακοίνωση του ΔΣ του Συλλόγου

Σας ενημερώνουμε ότι η έκτακτη Γενική Συνέλευση που με ομόφωνη απόφαση του ΔΣ του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. είχε ορισθεί για τις 31 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:30, στο ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ» (Πανεπιστήμιου 52, Αθήνα), με τα θέματα που αναφέρονται στην από 19 Δεκεμβρίου 2019 ανακοίνωση του ΔΣ του Συλλόγου, μετά από την παρέλευση μίας ώρας αναβλήθηκε λόγω μη ύπαρξης της υπό του νόμου οριζομένης απαρτίας (τουλάχιστον 1/6 των εγγεγραμμένων μελών του Συλλόγου) για την Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2020 στον αυτό τόπο και ώρα με τα αυτά θέματα, οπότε συνεδριάζει και αποφασίζει ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων (άρθρο 105 παρ. 2 του Ν.2830/2000), και σύμφωνα με την ανωτέρω από 19.12.2019 σχετική ανακοίνωση.

​Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας ​

Ο Γενικός Γραμματέας
Θεόδωρος Χαλκίδης