Ταχύρρυθμα προγράμματα κατάρτισης για ξεναγούς

Ταχύρρυθμα προγράμματα κατάρτισης για ξεναγούς

Αριθμ. 16364 – ΦΕΚ B 2809 – 06.09.2016
Υλοποίηση ταχύρρυθμου προγράμματος κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Αιτήσεις από την Δευτέρα 26/09/2016 μέχρι και την Παρασκευή 07/10/2016