Tag: ΕΣΗΔΗΣ

Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και Ηλεκτρονικό Μητρώο (ΚΗΜΔΗΣ)

Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)

Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). (Αριθμ. 117384 – …
Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και Ηλεκτρονικό Μητρώο (ΚΗΜΔΗΣ)

Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και Ηλεκτρονικό Μητρώο (ΚΗΜΔΗΣ)

Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και Ηλεκτρονικό Μητρώο (ΚΗΜΔΗΣ) Αριθμ. απόφ. 29 ΕΣ/2017 – ΦΕΚ Τεύχος Β 3074/06.09.2017 Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων και κάτω των ορίων του …