Θέσεις συμβολαιογράφων σε περιφέρειες Ειρηνοδικείων

Θέσεις συμβολαιογράφων σε περιφέρειες Ειρηνοδικείων

Καθορισμός αριθμού θέσεων συμβολαιογράφων στις περιφέρειες των Ειρηνοδικείων Πειραιώς και Καλαυρίας (Πόρος), Ηρακλείου και Λασιθίου (Νεάπολη), Κορίνθου και Ξυλοκάστρου και του Ειρηνοδικείου Πλαταμώδους
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 9/2019 – ΦΕΚ Τεύχος Α 10/28.01.2019
Καθορισμός αριθμού θέσεων συμβολαιογράφων στις περιφέρειες των Ειρηνοδικείων Πειραιώς και Καλαυρίας (Πόρος).

Άρθρο πρώτο
Ο αριθμός των οργανικών θέσεων συμβολαιογράφων στις περιφέρειες των Ειρηνοδικείων Πειραιώς και Καλαυρίας (Πόρος) καθορίζεται ως ακολούθως:
1. Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Πειραιώς μειώνεται ο αριθμός των θέσεων συμβολαιογράφων κατά δύο (2) στην έδρα του Πειραιά, καθοριζομένου του συνολικού αριθμού των οργανικών θέσεων στο Ειρηνοδικείο Πειραιώς σε εκατόν πενήντα οκτώ (158).
2. Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Καλαυρίας (Πόρος) μειώνεται ο αριθμός των θέσεων  συμβολαιογράφων κατά μια (1) στην έδρα του Πόρου, καθοριζομένου του συνολικού αριθμού των οργανικών θέσεων στο Ειρηνοδικείο Καλαυρίας (Πόρος) σε πέντε (5).

Άρθρο δεύτερο
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 10/2019 – ΦΕΚ Τεύχος Α 10/28.01.2019
Καθορισμός αριθμού θέσεων συμβολαιογράφων στις περιφέρειες των Ειρηνοδικείων Ηρακλείου και Λασιθίου (Νεάπολη).

Άρθρο πρώτο
Ο αριθμός των οργανικών θέσεων συμβολαιογράφων στις περιφέρειες των Ειρηνοδικείων Ηρακλείου και Λασιθίου καθορίζεται ως ακολούθως:
1. Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου μειώνεται ο αριθμός των θέσεων συμβολαιογράφων κατά μία (1) στην έδρα του Ηρακλείου, καθοριζομένου του συνολικού αριθμού των οργανικών θέσεων στο Ειρηνοδικείο Ηρακλείου σε σαράντα εννέα (49).
2. Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Λασιθίου μειώνεται ο αριθμός των θέσεων συμβολαιογράφων κατά δύο (2) στην έδρα του Αγίου Νικολάου, καθοριζομένου του συνολικού αριθμού των οργανικών θέσεων στο Ειρηνοδικείο Λασιθίου (Νεάπολη) σε δεκαέξι (16).

Άρθρο δεύτερο
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 11/2019 – ΦΕΚ Τεύχος Α 10/28.01.2019
Καθορισμός αριθμού θέσεων συμβολαιογράφων στις περιφέρειες των Ειρηνοδικείων Κορίνθου και Ξυλοκάστρου.

Άρθρο πρώτο
Ο αριθμός των οργανικών θέσεων συμβολαιογράφων στις περιφέρειες των Ειρηνοδικείων Κορίνθου και Ξυλοκάστρου καθορίζεται ως ακολούθως:
1. Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Κορίνθου καταργείται η οργανική θέση με έδρα τα Αθίκια, καθοριζομένου του συνολικού αριθμού των οργανικών θέσεων στο Ειρηνοδικείο Κορίνθου σε τριάντα τέσσερις (34).
2. Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ξυλοκάστρου μειώνεται ο αριθμός των θέσεων συμβολαιογράφων κατά μια (1) στην έδρα του Ξυλοκάστρου και κατά μια (1) στην έδρα του Δερβενίου, καθοριζομένου του συνολικού αριθμού των οργανικών θέσεων στο Ειρηνοδικείο Ξυλοκάστρου σε εννέα (9).

Άρθρο δεύτερο
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 12/2019 – ΦΕΚ Τεύχος Α 10/28.01.2019
Καθορισμός αριθμού θέσεων συμβολαιογράφων στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Πλαταμώδους.

Άρθρο πρώτο
Ο αριθμός των οργανικών θέσεων συμβολαιογράφων στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Πλαταμώδους καθορίζεται ως ακολούθως: Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Πλαταμώδους μειώνεται ο αριθμός των θέσεων συμβολαιογράφων κατά μία (1) στην έδρα των Φιλιατρών, καθοριζομένου του συνολικού αριθμού των οργανικών θέσεων στο Ειρηνοδικείο Πλαταμώδους σε δέκα (10).

Άρθρο δεύτερο
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Σχετικά:

Οι αμοιβές των συμβολαιογράφων

Η διαδικασία για το Συναινετικό Διαζύγιο ενώπιον συμβολαιογράφου