Τι προβλέπει ο Ποινικός Κώδικας για την παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών

Τι προβλέπει ο Ποινικός Κώδικας για την παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών

Οι προβλέψεις του Ποινικού Κώδικα για την παραβίαση των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού

Τα περιοριστικά μέτρα για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού συνεχώς αυξάνονται και εύλογα προκύπτει το ερώτημα τι προβλέπεται για την περίπτωση παραβίασης των μέτρων αυτών
Σχετική είναι η διάταξη του άρθρου 285 του Ποινικού Κώδικα, που αναφέρει τα εξής:

Άρθρο 285

Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών

1. Όποιος παραβιάζει τα μέτρα που έχει διατάξει ο νόμος ή η αρμόδια αρχή για να αποτραπεί η εισβολή ή η διάδοση μιας μεταδοτικής ασθένειας τιμωρείται:

α) με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ζώα,

β) με φυλάκιση και χρηματική ποινή αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κίνδυνος μετάδοσης της ασθένειας σε αόριστο αριθμό ανθρώπων.

2. Αν η παραβίαση είχε ως αποτέλεσμα μεταδοθεί η ασθένεια σε ζώα, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηματική ποινή, και αν είχε ως αποτέλεσμα να μεταδοθεί σε άνθρωπο, επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα έτη

3. Αν η παραβίαση είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο άλλου επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και αν προκλήθηκε ο θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει ισόβια κάθειρξη

Σχετικά: Κορονοϊός. ΠΝΠ με κατεπείγοντα μέτρα για τον περιορισμό διάδοσης

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Τμήμα Διοίκησης & Προσωπικού
Τηλ. : 210-6411526
Fax : 210-6411523

Αριθ. Πρωτ. 2433

Αριθ. εγκ. 4

Αθήνα 12-3-2020

Προς
Τους κ.κ. Εισαγγελείς Εφετών της Χώρας και δι’ αυτών
στους κ.κ. Εισαγγελείς Πρωτοδικών της περιφερείας τους

Με αφορμή τα διαθέσιμα επιδημιολογικά φαινόμενα της νόσου του κορονοϊού και την έκδοση διατάξεων από τις αρμόδιες αρχές για λήψη μέτρων προς πρόληψη, υγειονομική παρακολούθηση και περιορισμό της διάδοσης της νόσου, κρίνουμε σκόπιμο, να επισημάνουμε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας από τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ ίγ και 24 παρ. 5 στοιχ. α’ ν. 1756/1988, ότι εκτός επιφυλασσομένων, στις διατάξεις αυτές, ιδίων ποινικών κυρώσεων σε βάρος όσων τις παραβαίνουν, πρωτίστως, διεκδικεί, συναφώς, την εφαρμογή της η βασική πρόβλεψη του άρθρου 285 ΠΚ, που απειλεί συντρεχόντων των όρων της και υπό τις διαβαθμίσεις της, εξαιρετικά αυξημένες ποινικές κυρώσεις εναντίον όσων παραβιάζουν τα μέτρα που νομίμως έχουν διαταχθεί για ν’ αποτραπεί η διάδοση της νόσου, προσβάλλοντας, με τη συμπεριφορά τους, θεμελιώδη προστατευόμενα έννομα αγαθά (ζωής, σωματικής υγείας κ.λπ.) ή θέτοντας αυτά σε κίνδυνο.

Είναι αυτονόητη η παρέμβασή σας όταν συντρέξει

Ο Εισαγγελέας του ΑΠ

Βασίλειος Η. Πλιώτας