Βουλευτικές εκλογές 2015. Όριο εκλογικών δαπανών. Έντυπο αναλυτικής κατάστασης

Αριθμ. 11694 Αριθμ. διεκπ.: 7552 – ΦΕΚ B 1955 – 11.09.2015
Περιεχόμενο του εντύπου αναλυτικής κατάστασης εσόδων – δαπανών των υποψήφιων ή / και αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Αριθ. 30316 – ΦΕΚ B 1869 – 03.09.2015
Προσδιορισμός για κάθε εκλογική περιφέρεια του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο βουλευτή