Βρεφονηπιακοί σταθμοί ΕΕΤΑΑ. Παράταση εγγραφών

Βρεφονηπιακοί σταθμοί ΕΕΤΑΑ. Παράταση εγγραφών μέσω ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΕΤΑΑ

Με γνώμονα την ευρύτερη δυνατή κάλυψη των υποψηφίων ωφελούμενων, το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα: «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόµων µε αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης», περιόδου 2022 – 2023, παρατείνεται ως ακολούθως:

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ       ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
Περίοδος ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής                      έως 17/8/2022
Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων                                                 22/8/2022
Ηλεκτρονική Υποβολή Ενστάσεων                                                           23 – 25/8/2022
Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων                                                     29/8/2022