Οδηγός άρσης υποθηκών και προσημειώσεων του τέως ΟΕΚ

Οδηγός άρσης υποθηκών και προσημειώσεων του τέως ΟΕΚ

Ο οδηγός απευθύνεται στους συμβολαιογράφους και δικηγόρους των δικαιούχωνΑΡΣΗ ΥΠΟΘΗΚΩΝ και ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ τέως ΟΕΚ και νυν ΟΑΕΔ

(οδηγός για συμβολαιογράφους και δικηγόρους δικαιούχων)

1. O τ. ΟΕΚ προς εξασφάλιση των απαιτήσεών του, ενέγραφε υποθήκες με δανειστικά συμβολαιογράφων και προσημειώσεις υποθηκών με δικαστικές αποφάσεις. Τα βάρη αυτά αίρονται με τον τρόπο που εγγράφηκαν.

2. Επί των υποθηκών αναλαμβάνει αποκλειστικά συμβολαιογράφος ενώπιον του Προϊσταμένου ΚΠΑ2 ΟΑΕΔ, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το υποθηκοφυλακείο που ενεγράφη η υποθήκη.

3. Επί των προσημειώσεων:

3.1. Εκτός Αττικής : τυπική αντιδικία με κοινοποίηση στον “αντίδικο” ΟΑΕΔ που διασταυρώνει τα στοιχεία και εφόσον το δάνειο έχει εξοφληθεί δεν παρίσταται. Να μη ζητηθεί δικαστική δαπάνη.

3.2. Στην Αθήνα: γίνεται κατάθεση αιτήσεως με γραμμάτιο ΔΣΑ και ορισμός δικασίμου.

3.3. Στον Πειραιά: κατευθείαν κατάθεση και συζήτηση την ίδια ημέρα.

4. Τη μέριμνα και ευθύνη για τα έγγραφα την έχει αποκλειστικά ο δικηγόρος του δικαιούχου, η παράσταση του οποίου είναι υποχρεωτική από την Δικονομία.

5. Ο Δικαστής θα ζητήσει την απόφαση εγγραφής προσημείωσης με τόμο και αριθμό. Στις υπό κτηματογράφηση περιοχές, ο δικαστής θα ζητήσει έγγραφο του Γραφείου Κτηματογράφησης με αριθμό ΚΑΕΚ. Αν λειτουργεί κανονικά κτηματολόγιο ζητεί έγγραφο με ΚΑΕΚ. Ορισμένοι δικαστές ζητούν περιγραφή του ακινήτου, ενώ άλλοι δεν ζητούν. Ο δικηγόρος ΟΑΕΔ δεν θα ζητήσει τίποτε σχετικό.

6. Ο δικηγόρος του ΟΑΕΔ θα ταυτοποιήσει το πρόσωπο του αιτούντος με το πρόσωπο του αναφερομένου στο απόσπασμα πρακτικού ΔΣ/ΟΑΕΔ το οποίο παραδόθηκε στον δικαιούχο. Πρέπει να το έχετε ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ μαζί σας, άλλως δεν προχωρεί η διαδικασία. Συνιστάται να έχετε επίσης μαζί σας και αντίγραφα του σχεδίου της δικαστικής απόφασης που θα έχετε ετοιμάσει για την άρση της προσημείωσης.

7. Δικάσιμοι:

Αθήνα: 26 Μαρτίου 2019, 09 Απριλίου 2019, 18 Απριλίου 2019 και 08 Μαΐου 2019.

Πειραιάς: 03 Απριλίου 2019.

Προσοχή: στην Αθήνα απαιτείται προκατάθεση της αίτησης

 

Οδηγός άρσης υποθηκών και προσημειώσεων του τέως ΟΕΚ με υποδείγματα