Υπηρεσίες διάθεσης αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Υπηρεσίες διάθεσης αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Καθορίζονται οι υπηρεσίες στις οποίες θα διατεθούν οι απόφοιτοι της ΚΣΤ’ εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ)Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/34/οικ. 17103 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 1646/11.05.2018
Καθορισμός υπηρεσιών διάθεσης των αποφοίτων της ΚΣΤ’ εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ).

Αριθμός εισακτέων στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) 2018

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τις υπηρεσίες στις οποίες θα διατεθούν για διορισμό οι απόφοιτοι της 26ης εκπαιδευτικής σειράς (σύνολο: 100), ως ακολούθως:

Υπηρεσίες διάθεσης αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης