28Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ. Πρόσληψη 5 τεχνιτών

Προκήρυξη πρόσληψης τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση & αποκατάσταση της Ι.Μ. Χρυσοσκαλίτισσσας, στο Δ.Δ. Βάθης του Δ. Κισάμου (πρώην Δ. Ιναχωρίου) – Ν. Χανίων».

Το κείμενο της προκήρυξης με τις λεπτομέρειες