Αλλαγή στην πρόσληψη προσωπικού ΔΕ Φύλαξης στα Μουσεία

Με διατάξεις του νόμου 5103/2024, προβλέπεται μοριοδότηση της εμπειρίας υποψηφίων για την κάλυψη θέσεων του κλάδου ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης των ειδικοτήτων ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων και ΔΕ Νυχτοφυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

 

Οι σχετικές διατάξεις αναφέρουν τα εξής:

Νόμος 5103/2024 – ΦΕΚ τεύχος Α 57/19.04.2024
Μέτρα για τη διαφύλαξη και την ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, την προστασία και ενίσχυση του ελληνόφωνου τραγουδιού και των ηχογραφημάτων νέων δημιουργών ή καλλιτεχνών, καθώς και την προστασία και διάχυση της ελληνικής γλώσσας, στο πλαίσιο της διαφύλαξης και ανάδειξης της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό της εμπορικής πολιτικής του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων και λοιπές διατάξεις των Υπουργείων Πολιτισμού και Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Άρθρο 26
Μοριοδότηση της εμπειρίας υποψηφίων για την κάλυψη θέσεων του κλάδου ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης των ειδικοτήτων ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων και ΔΕ Νυχτοφυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

Στις διαδικασίες επιλογής προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού, μέσω του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, για την κάλυψη θέσεων του κλάδου ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης των ειδικοτήτων ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων και ΔΕ Νυχτοφυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, στις οποίες εφαρμόζεται η περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4765/2021 (Α’ 6), περί των κριτηρίων επιλογής προσωπικού με σειρά προτεραιότητας, η εμπειρία που έχει αποκτηθεί από την άσκηση καθηκόντων φύλακα σε μουσείο ή σε αρχαιολογικό χώρο μετά από τη λήψη του αντίστοιχου τίτλου σπουδών βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι εξήντα (60) μήνες και με επτά (7) μονάδες ανά μήνα για τους υπόλοιπους είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Η εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης άνευ αντίστοιχου τίτλου σπουδών βαθμολογείται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4765/2021

 

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης