Απαγόρευση κυνηγιού σε περιοχή του Δήμου Θέρμης

Αριθμ. 49069 – ΦΕΚ B 1967 – 11.09.2015
Απαγόρευση θήρας ορισμένου χρόνου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ
αποφασίζουμε:
Την απαγόρευση θήρας, παντός θηράματος, μέχρι και τις 30/07/2020, σε έκταση 4.559.008,69 τ.μ. στην περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Κάτω Σχολαρίου, της Δημοτικής Ενότητας Μίκρας, του Δήμου Θέρμης, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, η οποία απεικονίζεται στο συνημμένο απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη κλίμακας 1:30.000 και στο απόσπασμα χάρτη ΓΥΣ κλίμακας 1:50.000, τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης