Απαγόρευση κυνηγιού σε περίπτωση χιονοπτώσεων στα Τρίκαλα

Αριθμ. Αριθμ. 3810/206360 – ΦΕΚ B 2465 – 16.11.2014

Απαγόρευση θήρας σε περίπτωση χιονοπτώσεων για το Νομό Τρικάλων.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ − ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε, τη θήρα στην περιοχή αρμοδιότητας μας (περικλείεται στα όρια του Ν. Τρικάλων) κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου 2015 − 2016 και όπου δεν απαγορεύεται με Δασική Αστυνομική Διάταξη Θήρας όπως παρακάτω:

• Παντός θηράματος με ενέδρα στις πηγές (καρτέρι)
• Των τριχωτών θηραμάτων όταν και όπου το έδαφος καλύπτεται με χιόνι και ιδιαίτερα δια παρακολουθήσεως των ιχνών επί της χιόνος
• Παντός θηράματος σε περιπτώσεις ιδιαιτέρων δυσμενών συνθηκών όπως χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης

Οι παραβάτες της παρούσας θα διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.Δ/των 86/1969, 996/1971, 177/1975 και της 414985/1985 κοινής υπουργικής απόφασης.

Η εφαρμογή της ανατίθεται στη Δασική Υπηρεσία, Αστυνομική Διεύθυνση, και Κυνηγετικούς Συλλόγους Τρικάλων και Καλαμπάκας.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευσή της, μέχρι τέλος της Κυνηγετικής περιόδου 2015−2016.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.