Απαγόρευση κυνηγιού σε περίπτωση χιονοπτώσεων στο Λαγκαδά

Αριθμ. 92689 – ΦΕΚ B 2761 – 18.12.2015

Απαγόρευση της θήρας σε περιπτώσεις μεγάλων χιονοπτώσεων και λόγω ιδιαίτερα δυσμενών συνθηκών στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Λαγκαδά

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ−ΘΡΑΚΗΣ
αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Λαγκαδά την άσκηση του κυνηγιού όλων των θηραμάτων (τριχωτών και πτερωτών) σε περίπτωση χιονόπτωσης μεγάλης διάρκειας και έντασης όταν συνεπεία αυτής το έδαφος είναι καλυμμένο από το χιόνι σε ύψος τέτοιο ώστε να υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης των ιχνών των θηραμάτων επ’ αυτού και την άσκηση του κυνηγιού των πτερωτών θηραμάτων σε περίπτωση επικράτησης παρατεταμένων χρονικά δυσμενών για τα πτηνά καιρικών συνθηκών (παγετός).

Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευση της μέχρι τη λήξη της κυνηγετικής περιόδου 2015−2016 (29/02/2016)

Η τήρησή της ανατίθεται στα Δασικά όργανα, στην Ελληνική Αστυνομία, στους Ιδιωτικούς Φύλακες Θήρας και σε κάθε φιλόνομο πολίτη και οι παραβάτες της τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Δασικού Κώδικα και των λοιπών περί θήρας διατάξεων που ισχύουν