Απαγόρευση κυνηγιού στην περιοχή Ταξιάρχη Χαλκιδικής

Ανανέωση απαγόρευσης θήρας για ορισμένο χρόνο στην περιοχή Ταξιάρχη, Δημοτικής Ενότητας Πολυγύρου, Δήμου Πολυγύρου, Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής (Αριθμ. 52020 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 2812/10.08.2017)

Ανανεώνουμε την απαγόρευση της άσκησης θήρας επί όλων των θηραμάτων, για πέντε έτη, από 27-09-2017 μέχρι 26-09-2022 σε έκταση εμβαδού δεκατριών χιλιάδων 13.000 στρεμμάτων, στην περιοχή Ταξιάρχη, Δημοτικής Ενότητας Πολυγύρου, Δήμου Πολυγύρου, Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

Τα όρια απαγόρευσης απεικονίζονται στον συνημμένο χάρτη που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και περιγράφονται ως ακολούθως: Αρχίζουν από την θέση Κεραμίδι, ακολουθούν τον επαρχιακό δρόμο Θεσσαλονίκης – Αρναίας μέχρι τη θέση Αμμούδες, όπου ακολουθούν την ράχη μέχρι την κορυφή Χολομώντα. Από την κορυφή του Χολομώντα, ακολουθώντας την κορυφογραμμή φτάνουν μέχρι τη θέση Κορομπία και ακολουθώντας την ράχη και στη συνέχεια το δρόμο Κορομπίας – Οστριάς – Στέφου Τούμπα, καταλήγουν στην θέση Τσούκες. Από τις Τσούκες ακολουθούν το ρέμα με Ν.Δ. κατεύθυνση, μέχρι τη θέση Μανώλη Πύργο και συνεχίζουν ακολουθώντας τον αυχένα μέχρι το ρέμα Κυρκάδικο – Φτίκα – Δρούγκα Κήποι και από εκεί ακολουθώντας τα ρέματα Βαλούδια και Κακτσές Γαϊδούρι φθάνουν στην θέση Κεραμίδι, που είναι και η αρχική.Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στην Δασική Υπηρεσία, στην Αστυνομία, στην ΣΤ’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας – Θράκης, στους Κυνηγετικούς Συλλόγους του Νομού και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Οι παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις περί θήρας ισχύουσες διατάξεις.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 7 Αυγούστου 2017