Τριετής απαγόρευση κυνηγιού σε περιοχή της νήσου Καλύμνου

Τριετής απαγόρευση θήρας στη ζώνη εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων στην περιοχή «Αγίου Γεωργίου» (Πεζούλες) νήσου Καλύμνου (Αριθμ. 37104 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 2220/29.06.2017)

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για τρία (3) χρόνια, ήτοι τις κυνηγετικές περιόδους 2017-2018, 2018-2019 και 2019-2020, σε έκταση συνολικού εμβαδού δύο χιλιάδων οκτακοσίων τ.μ. (2.800 τ.μ.), στη ζώνη εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων περιοχής Αγίου Γεωργίου (Πεζούλες), περιφέρειας Δήμου Καλύμνου της Νήσου Καλύμνου, Ν. Δωδεκανήσου.

Η παραπάνω έκταση αρχίζει αριστερά από το λιμάνι προς Άγιο Σάββα. Προχωράμε προς Βλυχάδια αριστερά έως εκεί που καταλήγει στον αιγιαλό. Συνεχίζει όρια αιγιαλού και καταλήγει στην αφετηρία.

Η Δ/νση Δασών Δωδ/σου παρακαλείται για την έκδοση της σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης θήρας.

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Καλύμνου παρακαλείται για την ενημέρωση των μελών του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ρόδος, 26 Ioυνίου 2017