Απαγόρευση κυνηγιού στα Καλάβρυτα

Αριθμ. 73746/1433 – ΦΕΚ B 1367 – 03.07.2015
Απαγόρευση θήρας ορισμένου χρόνου στην περιφέρεια του Δήμου Καλαβρύτων

Απαγόρευση της θήρας της πετροπέρδικας (alectoris graeca), για τρία (3) έτη (από 1.8.2015 έως 31.7.2018), σε όλο το Δήμο Καλαβρύτων