Πρόγραμμα κυνηγίου Αταλαντονήσου 2015-2016

Αριθμ. 2833/152238 – ΦΕΚ Β 2003 – 15.09.2014
Έγκριση προγράμματος κυνηγίου Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής Αταλαντονήσου, Κυνηγετικής περιόδου 2015-2016