ΑΠΘ. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για απόφοιτους Πολυτεχνείου

Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες