Άρειος Πάγος (ΑΠ)

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ
FAX
EMAIL
Λ. Αλεξάνδρας 121
Τ.Κ. 115 10
ΑΘΗΝΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
210 6419362
Ιδιαίτερο Γραφείο Προέδρου
210 6419363
210 6411506
210 6433799
Προϊστάμενος Δ/νσης
210 6419368
210 6411502
210 6467692
Γραμματεία
210 6419102
210 6467692
Πρωτόκολλο
210 6419367
210 6419102
Λογιστήριο
210 6419163
Βιβλιοθήκη
210 6419118
Γραμματεία Επιθ/σης
210 6419123
210 6440254
Γραμματεία Αν. Δικ. Συμ/λίου
210 6419104
έως
210 6419106
210 6423399
Γραμματεία Πειθαρ. Συμβ. Δικαστ.
210 6419126
210 6440254
Γραμματεία Υπηρεσιακών Συμ/λίων
210 6419103
210 6423399
Πολιτικό Τμήμα (Προδικασία)
210 6419132
έως
210 6419135
210 6411514
Αναστολές
210 6419148
Ποινικό Τμήμα
210 6419129
έως
210 6419131
210 6411503
Καθαρογραφή
210 6419140
210 6419141
210 6419165
210 6411504
Δακτυλογράφοι
210 6419181
Επιμελητές
210 6419160