ΑΣΕΠ 1Γ/2019. Οδηγίες για υποψηφίους με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων

ΑΣΕΠ 1Γ/2019. Οδηγίες για υποψηφίους με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων

Οδηγίες για τους υποψηφίους, με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων, του γραπτού διαγωνισμού για την πλήρωση θέσεων τακτικού προσωπικού της Τράπεζας της Ελλάδος

ΑΣΕΠ

Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Γ/2019)

Προκήρυξη 1Γ/2019 του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση εξήντα (60) θέσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με γραπτό διαγωνισμό στην Τράπεζα της Ελλάδος

Οι υποψήφιοι του γραπτού διαγωνισμού για την πλήρωση εξήντα (60) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) στην Τράπεζα της Ελλάδος που εμπίπτουν στις ειδικές διατάξεις για τα άτομα με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων και των οποίων οι αιτήσεις έγιναν δεκτές από την Ειδική Επιτροπή Διαγωνισμού, θα διαγωνισθούν στο 1ο ΕΠΑΛ Αθηνών, στο Μεταξουργείο (Αχιλλέως 37 – 41 και Μυλλέρου, τηλ. 210-5221158, fax 210-5203905), ανεξαρτήτως της Περιφερειακής Ενότητας για την οποία δήλωσαν προτίμηση εξέτασης.

Οι υποψήφιοι, των οποίων οι αιτήσεις για την παραπάνω ειδική εξέταση δεν έγιναν δεκτές, θα λάβουν μέρος στο γραπτό διαγωνισμό μαζί με τους λοιπούς υποψηφίους, σύμφωνα με τη δήλωση προτίμησής τους και σε συνδυασμό με το πρόγραμμα και τον πίνακα των εξεταστικών κέντρων που έχουν ήδη ανακοινωθεί.

Όλοι οι υποψήφιοι (δεκτοί και μη) έχουν ήδη ενημερωθεί εγγράφως. Εάν κάποιος από τους υποψηφίους της παραπάνω κατηγορίας δεν έχει λάβει σχετική ειδοποίηση, παρακαλείται να απευθυνθεί στο ΑΣΕΠ (τηλ. 213-1319234).

Οδηγίες για τους υποψηφίους που έγιναν δεκτοί για την ειδική εξέταση βρίσκονται εδώ.

Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι οφείλουν να προσέλθουν στο εξεταστικό κέντρο τουλάχιστον μία (1) ώρα πριν από την έναρξη της κάθε εξέτασης.

 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΜΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΞΕΤΑΣΤΟΥΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΡΑΠΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Γ/2019)

Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2020

– Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ήδη καταχωριστεί στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr).

– Oι υποψήφιοι οφείλουν να προσέλθουν στο Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο που έχει οριστεί (1ο ΕΠΑΛ Αθηνών – Αχιλλέως 37-41 & Μυλλέρου).

– Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέλθουν στο Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο, το αργότερο μία ώρα πριν την έναρξη της κάθε εξέτασης (9:00 για την πρωινή εξέταση και 15:00 για την απογευματινή εξέταση) προκειμένου να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος.

– Η κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες του εξεταστικού κέντρου θα γίνει με βάση τον Τρόπο Εξέτασης που έχουν αιτηθεί στην ηλεκτρονική τους αίτηση. – Την ημέρα του διαγωνισμού οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριο ή άλλο επίσημο έγγραφο παραστατικό της ταυτοπροσωπίας που να φέρει φωτογραφία, καθώς δεν θα επιτραπεί η είσοδος στο εξεταστικό κέντρο σε υποψηφίους των οποίων η ταυτότητα δεν μπορεί να διαπιστωθεί. Επίσης, να έχουν και δύο (2) στιλό διαρκείας του ίδιου χρώματος (μπλε ή μαύρου).

– ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ βιβλία, γραπτές σημειώσεις ή άλλου είδους βοηθήματα και οποιαδήποτε υπολογιστική μηχανή. Οι υποψήφιοι μπορούν όμως να έχουν μαζί τους νερό ή αναψυκτικό.

– Κατά τη διάρκεια παραμονής των υποψηφίων στις αίθουσες εξετάσεων τα κινητά τηλέφωνα θα πρέπει να είναι απενεργοποιημένα και τοποθετημένα στο πάτωμα, δίπλα στο κάθισμα του κατόχου τους.

– Στις αίθουσες του ειδικού εξεταστικού κέντρου ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ το κάπνισμα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

– Ειδικά για τους υποψήφιους που έχουν αιτηθεί Προφορική Εξέταση: o Θα δοθεί Φύλλο με τα Θέματα-Ερωτήματα στους υποψηφίους. Στην συνέχεια, μετά την έναρξη της διαδικασίας, εφόσον αυτό ζητηθεί από τους υποψήφιους, δύνανται και να εκφωνηθούν τα Θέματα-Ερωτήματα από τους επιτηρητές. o Οι απαντήσεις των υποψηφίων θα δοθούν μόνο προφορικά (διευκρινίζεται ότι στη συγκεκριμένη διαδικασία οι υποψήφιοι δεν δίνουν τις απαντήσεις εγγράφως σε Απαντητικό Φύλλο αλλά προφορικά) και θα ηχογραφηθούν σε κατάλληλο μέσο ηχογράφησης. Οι επιτηρητές μετά την ολοκλήρωση της ηχογράφησης, θα επικολλήσουν μαύρη αυτοκόλλητη ετικέτα στο ειδικό πλαίσιο του μέσου, όπου αναγράφονται τα στοιχεία του υποψηφίου. Οι υποψήφιοι ελέγχουν την ορθότητα των στοιχείων που αναγράφονται στο ειδικό πλαίσιο (ονοματεπώνυμο κλπ) και στη συνέχεια πρέπει να υπογράψουν στον προβλεπόμενο χώρο, φροντίζοντας η υπογραφή να μη βγει έξω από το πλαίσιο. o Ακολούθως το μέσο ηχογράφησης θα τοποθετηθεί σε ειδικό φάκελο που θα σφραγιστεί και θα μονογραφεί από τους επιτηρητές οι οποίοι θα επικολλήσουν σε αυτόν την ειδική αυτοκόλλητη ετικέτα με τον γραμμικό κωδικό (barcode), η οποία θα καλυφθεί επίσης με μαύρη αυτοκόλλητη ετικέτα.

– Ειδικά για τους υποψήφιους που έχουν αιτηθεί Γραπτή Εξέταση με Χρήση Η/Υ: o Θα δοθεί Φύλλο με τα Θέματα-Ερωτήματα στους υποψήφιους. o Οι απαντήσεις των υποψηφίων θα δοθούν με τη χρήση Η/Υ σε Ειδικό Ηλεκτρονικό Απαντητικό Φύλλο, όπου οι υποψήφιοι θα μαρκάρουν – κλικάρουν τις επιλογές τους. Για κάθε ερώτηση θα πρέπει να επιλεγεί και να σημειωθεί μόνο μία από τις εναλλακτικές απαντήσεις (Α, Β, Γ, Δ). Σε περίπτωση που ο υποψήφιος μαρκάρει – κλικάρει για μια ερώτηση περισσότερες από μία επιλογές στο ειδικό ηλεκτρονικό Απαντητικό Φύλλο, η απάντησή του στην ερώτηση αυτή θα εκληφθεί ως λανθασμένη. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δε γνωρίζει μία ερώτηση και επιλέγει να μην την απαντήσει, θα πρέπει να μαρκάρει – κλικάρει τη βοηθητική στήλη «Χ». o Όταν οι υποψήφιοι ολοκληρώσουν τις απαντήσεις τους, το Ηλεκτρονικό Απαντητικό Φύλλο θα εκτυπωθεί και οι επιτηρητές θα επικολλήσουν την ειδική αυτοκόλλητη ετικέτα με τον γραμμικό κωδικό (barcode) στο αντίστοιχο πλαίσιο. Οι υποψήφιοι ελέγχουν την ορθότητα των στοιχείων που αναγράφονται στο επάνω τμήμα της (ονοματεπώνυμο κλπ) και στη συνέχεια πρέπει να υπογράψουν στον προβλεπόμενο χώρο πάνω από την ετικέτα, φροντίζοντας η υπογραφή να μη βγει έξω από το πλαίσιο και αλλοιώσει το γραμμικό κωδικό.

– Ειδικά για τους υποψήφιους που έχουν αιτηθεί Εξέταση με Χρήση Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας: o Θα παρίσταται διερμηνέας, προς διευκόλυνση των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι θα ερωτηθούν αν επιθυμούν να συμπληρώσουν μόνοι τους το απαντητικό φύλλο ή αν επιθυμούν να νοηματίσουν τις απαντήσεις τους στον διερμηνέα, ο οποίος στην περίπτωση αυτή θα τις εκφωνεί, προκειμένου να ηχογραφηθούν σε κατάλληλο μέσο ηχογράφησης. o Στην πρώτη περίπτωση, αν ο υποψήφιος συμπληρώσει μόνος του το απαντητικό φύλλο: Πριν δοθούν τα θέματα, κάθε υποψήφιος θα πρέπει να διαβάσει προσεκτικά τις οδηγίες του Απαντητικού Φύλλου, σύμφωνα με τις οποίες θα πρέπει να γίνει η συμπλήρωσή του. Επισημαίνεται ότι στο Απαντητικό Φύλλο δεν επιτρέπεται το σβήσιμο με οποιονδήποτε τρόπο και το έντυπο δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αλλοιωθεί ή να τσαλακωθεί. Επειδή η βαθμολόγηση του Απαντητικού Φύλλου θα γίνει με ηλεκτρονική ανάγνωση, επισημαίνεται ότι θα πρέπει, χρησιμοποιώντας στιλό μπλε ή μαύρο, να σημειώσουν ένα Χ μέσα στα «κουτάκια» του Απαντητικού Φύλλου και όχι να τα γεμίσουν ή να σημειώσουν μια τελεία μέσα σε αυτά. Επίσης, για κάθε ερώτηση θα πρέπει να επιλεγεί και να σημειωθεί μόνο μία από τις εναλλακτικές απαντήσεις (Α, Β, Γ, Δ). Σε περίπτωση που ο υποψήφιος σημειώσει για μια ερώτηση περισσότερα από ένα Χ στο Απαντητικό Φύλλο, η απάντησή του στην ερώτηση αυτή θα εκληφθεί ως λανθασμένη. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δε γνωρίζει μία ερώτηση και επιλέγει να μην την απαντήσει, θα πρέπει να συμπληρώσει τη βοηθητική στήλη «Χ». o Στη δεύτερη περίπτωση, αν ο υποψήφιος νοηματίσει τις απαντήσεις του στον διερμηνέα, αυτός θα τις εκφωνεί, προκειμένου να ηχογραφηθούν σε κατάλληλο μέσο ηχογράφησης (βλ. ανωτέρω οδηγίες για προφορική εξέταση).

– Η μέτρηση του χρόνου εξέτασης, σε κάθε αίθουσα, θα αρχίσει μόλις δοθεί το Φύλλο με τα Θέματα-Ερωτήματα στους υποψηφίους.

– Η έξοδος από την αίθουσα ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ στους υποψηφίους πριν περάσει μία (1) ώρα από την έναρξη της εξέτασης.

– Ο χρόνος εξέτασης για τους υποψήφιους με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων που θα εξεταστούν με ειδικό τρόπο εξέτασης για τον γραπτό διαγωνισμό της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ είναι σαράντα πέντε (45) λεπτά παραπάνω για κάθε μάθημα από τον χρόνο εξέτασης για τους λοιπούς υποψήφιους.

– Τόσο η Προφορική Εξέταση όσο και η Γραπτή Εξέταση με χρήση Η/Υ και η Εξέταση με χρήση Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (των οποίων η διαδικασία περιγράφεται ανωτέρω) πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός του ως άνω προβλεπόμενου χρόνου εξέτασης.

– Με τη λήξη του χρόνου εξέτασης, ολοκληρώνεται η ηχογράφηση (περίπτωση Προφορικής Εξέτασης και υποπερίπτωση Εξέτασης με χρήση Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας), εκτυπώνεται το Ειδικό Ηλεκτρονικό Απαντητικό Φύλλο (περίπτωση Γραπτής Εξέτασης με χρήση Η/Υ) και παραδίδεται το απαντητικό φύλλο (υποπερίπτωση Εξέτασης με χρήση Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας), ανεξάρτητα αν έχουν απαντηθεί ή όχι όλα τα θέματα.

– Οι υποψήφιοι, πριν αποχωρήσουν από την αίθουσα, είναι υποχρεωμένοι να παραδώσουν στους επιτηρητές όλο το έντυπο υλικό που θα τους έχει διανεμηθεί και να υπογράψουν στην «Κατάσταση Παρόντων-Απόντων».

– Υποψήφιοι που δεν συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις και τις οδηγίες των επιτηρητών ή διαταράσσουν την τάξη ή, γενικά, υπονομεύουν την εξέταση, αποβάλλονται από την αίθουσα και αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία, αφού προηγουμένως κληθούν προφορικώς σε άμεση ακρόαση.