Πρόσκληση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων σε δικηγόρους για συνεργασία

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων δικηγόρων για τις 15 θέσεις εξωτερικών συνεργατών του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, μέχρι τις 13-01-2017

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενημέρωσε τον ΔΣΑ ότι, λόγω καιρικών συνθηκών, η υποβολή των αιτήσεων-δηλώσεων δικηγόρων ως υποψηφίων-εξωτερικών συνεργατών με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων που έληγε, 10-1-2017, παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή 13-01-2017 ώρα 14.30

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, προσκαλεί όσες και όσους δικηγόρους, µέλη των Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, επιθυµούν να συνεργαστούν µε αυτό, για την υπεράσπιση νοµικών υποθέσεων αρµοδιότητας της Κεντρικής Υπηρεσίας (Αθήνας) και του Καταστήµατος Θεσσαλονίκης, να υποβάλουν αίτηση, μέχρι και την Παρασκευή 13-01-2017 ώρα 14.30

Αριθµός των απαιτούµενων δικηγόρων για συνεργασία
Α. δέκα (10) δικηγόροι για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και
Β. πέντε (5) δικηγόροι για τις ανάγκες του Καταστήµατος Θεσσαλονίκης

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες και υπόδειγμα της αίτησης