ΑΣΕΠ 1ΓΒ/2023. Λήγουν οι αιτήσεις για προσλήψεις στην ΥΠΑ

ΑΣΕΠ 1ΓΒ/2023. Προκήρυξη για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού ΠΕ και ΤΕ στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)

 

ΑΣΕΠ 1ΓΒ/2023ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 24/09.08.2023
Πλήρωση συνολικά εκατόν σαράντα μίας (141) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης από επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού (Β΄ Στάδιο) στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)-Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4765/2021

 

Ανακοινώνεται ότι, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 56 του ν.4765/2021, η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής των υποψηφίων στην Προκήρυξη 1ΓΒ/2023 του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 24/9.08.2023/τ. Α.Σ.Ε.Π.), για την πλήρωση, συνολικά εκατόν σαράντα μίας (141) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης από επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού (Β΄ Στάδιο) στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)-Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, παρατείνεται μέχρι τις 14:00 το μεσημέρι της Πέμπτης 14 Σεπτεμβρίου 2023, λόγω προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί σε περιοχές της χώρας από την κακοκαιρία Daniel

 

Αναλυτικά οι θέσεις

Α ́ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), ενενήντα έξι (96) θέσεις.
Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΕΕΚ),ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

Β ́ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.),σαράντα πέντε (45) θέσεις.
Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (A.T.S.E.P. – Air Traffic Safety Electronics Personnel), ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (A.T.S.E.P. – Air Traffic Safety Electronics Personnel) [πτυχίο Πληροφορικής], ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ (A.F.I.S.O. – Aerodrome Flight Information Service Officers).

Οι επιτυχόντες/ούσες του Α΄ σταδίου του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού (2Γ/2022 Πρόσκληση/Προκήρυξη) που έχουν εγγραφεί σε πίνακες βαθμολογίας (Α΄ΣΤΑΔΙΟ) των κλάδων/ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης δύνανται να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική) για την κάλυψη των θέσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ με την προϋπόθεση ότι κατέχουν τα τυπικά και γενικά προσόντα συμμετοχής της παρούσας προκήρυξης (σύμφωνα με τα κατωτέρω αναφερόμενα) και πληρούσαν τις προϋποθέσεις του Α’ ΣΤΑΔΙΟΥ. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ αυτής

 

Υποβολή αιτήσεων – Προθεσμία

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής και δικαιολογητικών αρχίζει στις 28 Αυγούστου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 και λήγει στις 12 Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00

 

 

 

Προκήρυξη ΑΣΕΠ 1ΓΒ/2023 – ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 24/09.08.2023

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link) (https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης