ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ. Πρόσληψη ειδικού επιστημονικού συνεργάτη

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ (ΙΔΟΧ)
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες