ΑΣΕΠ 6Κ/2021. Πρόσληψη 115 πτυχιούχων στο Υπουργείο Οικονομικών

ΑΣΕΠ 6Κ/2021. Πρόσληψη 115 πτυχιούχων στο Υπουργείο Οικονομικών

Προκήρυξη πρόσληψης πτυχιούχων στο Υπουργείο Οικονομικών

 

ΑΣΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6K/2021

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 6K/2021 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατό δεκαπέντε (115) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης σε οργανικές μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών.

ΑΣΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6K/2021 – ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 27/11.05.2021