ΑΣΕΠ. Λιμενικό Σώμα. Διαγωνισμός για 49 Λιμενοφύλακες

ΑΣΕΠ. Λιμενικό Σώμα. Διαγωνισμός για 49 Λιμενοφύλακες

Προκήρυξη (Αριθμός Πρωτ.: 2421.6−3/50015/2015) – ΦΕΚ Α.Σ.Ε.Π. 12 – 31.12.2015
Προκήρυξη Διαγωνισμού Κατάταξης Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρών − γυναικών) έτους 2015
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
αποφασίζουμε:

Προκηρύσσουμε διαγωνισμό για την κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα − Ελληνική Ακτοφυλακή (ΛΣ−ΕΛΑΚΤ)
σαράντα εννέα (49) συνολικά Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.

Αιτήσεις από την 20−01−2016 έως και την 17−02−2016