Προσλήψεις πτυχιούχων στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίασης υπ’ αριθμ. 374/31-08-2017 της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο: «Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός προγράμματος παρέμβασης στην κοινότητα για τη διαμόρφωση ενός υποστηρικτικού κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος για την τροποποίηση του τρόπου ζωής με σκοπό την πρόληψη του σακχαρώδους διαβήτη σε οικογένειες υψηλού κινδύνου σε όλη την Ευρώπη (Feel4Diabetes)», HORIZON 2020, με κωδικό ΚΕ 301, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του Horizon 2020 European Commission DirectorateGeneral for Research & Innovation, Grant Agreement number: 643708 — Feel4Diabetes — H2020-HCO-2014-2015/H2020-HCO-2014, ενδιαφέρεται για την επιλογή και συνεργασία με (1) άτομο με σύμβαση έργου με σκοπό την υποστήριξη της λειτουργίας του ανωτέρω προγράμματος.

Πιο συγκεκριμένα, ζητείταιι: ένα άτομο (1) κάτοχος πτυχίου κατηγορίας ΠΕ Τμήματος Διαιτολογίας- Διατροφής με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους υποψηφίους με οποιοδήποτε τρόπο αρκεί να περιέλθουν στο Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (το οποίο λειτουργεί από 09:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.- από Δευτέρα έως Παρασκευή – Ελ. Βενιζέλου 70, ΤΚ 176 71, Καλλιθέα) το αργότερο μέχρι τις 06/11/2017 και ώρα 12:00 μ.μ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στην κ. Μ. Μαλλίδου, από 09:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.- από Δευτέρα έως Παρασκευή- Ελ. Βενιζέλου 70, ΤΚ 176 71, Καλλιθέα και στο τηλ. 210-9549265.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

– – –Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίας υπ’ αριθμ. 377/05-10-2017 της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο: «ATHLOS: Ageing Trajectories of Health: Longitudinal Opportunities and Synergies» με κωδικό ΚE 315, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο των HORIZON 2020, Directorate General for Research and Innovation, H2020-PHC-2014-two-stage, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με ένα άτομο με σύμβαση έργου με σκοπό την υποστήριξη της λειτουργίας και των εργασιών του ανωτέρου προγράμματος.

Πιο συγκεκριμένα, ζητείται ένας (1) κάτοχος πτυχίου κατηγορίας ΠΕ Επιστημών Υγείας (Ιατρός/ Νοσηλευτής/Διαιτολόγος-Διατροφολόγος) με Διδακτορικό Τίτλο Σπουδών.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους υποψηφίους με οποιοδήποτε τρόπο αρκεί να περιέλθουν στο Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (το οποίο λειτουργεί από 09:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.- από Δευτέρα έως Παρασκευή – Ελ. Βενιζέλου 70, ΤΚ 176 71, Καλλιθέα) το αργότερο μέχρι τις 27/10/2017 και ώρα 12:00 μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στην κ. Μ. Μαλλίδου, από 09:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.- από Δευτέρα έως Παρασκευή- Ελ. Βενιζέλου 70, ΤΚ 176 71, Καλλιθέα και στο τηλ. 210-9549265.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος