ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΙΓΑΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Πρόσληψη 3 ατόμων

Για την εκτέλεση του αρχαιολογικού έργου «Αρχαιολογικός Περίπατος Πόλεως Κω»

Το κείμενο της προκήρυξης με τις λεπτομέρειες