ΔΕΗ. Πρόσληψη 30 διοικητικών υπαλλήλων γραφείου και γραμματέων

ΔΕΗ. Πρόσληψη 30 διοικητικών υπαλλήλων γραφείου και γραμματέων

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριάντα (30) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίας που εδρεύει στην Αθήνα του Ν. Αττικής και συγκεκριμένα για τα Καταστήματα Πωλήσεων της Διεύθυνσης Πωλήσεων Νότιας Ελλάδας (ΔΠΝΕ), ανά υπηρεσία, έδρα, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασηςΝ. Αχαΐας.
6 ΠΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού).
4 ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων).

Ν. Ζακύνθου.
1 ΠΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού).

Ν. Αιτωλοακαρνανίας.
1 ΠΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού).

Ν. Κορινθίας.
1 ΠΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού).

Ν. Αργολίδας.
2 ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων).
1 ΠΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού).

Ν. Ρεθύμνης.
1 ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων).

Ν. Λασιθίου.
1 ΠΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού).

Ν. Χίου.
1 ΠΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού).
1 ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων).

Ν. Σάμου.
1 ΠΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού).
1 ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων).

Ν. Λέσβου.
1 ΠΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού).
1 ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων).

Ν. Δωδεκανήσου.
2 ΠΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού).
1 ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων).

Ν. Κυκλάδων.
2 ΠΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού- Οικονομικού).
1 ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, σε ένα από τα κάτωθι γραφεία της ΔΕΗ Α.Ε.:

1. Για τις θέσεις με κωδικό 500 και 501 : ΔΕΗ ΠΑΤΡΑΣ Οδός : Ακτή Δυμαίων 15, T.K. 262 22 – Πάτρα και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Πάτρας (αρμόδια: κα Λούντζη Αρετή τηλ. 2610 – 362613).

2. Για τη θέση με κωδικό 502 : ΔΕΗ ΑΙΓΙΟΥ Οδός : Κορίνθου 113, Τ.Κ. 251 00 – Αίγιο και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Αιγίου (αρμόδιος : κος Δρουγούτης Ανδρέας τηλ. 26910 – 23755).

3. Για τη θέση με κωδικό 503 : ΔΕΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Οδός : Αρχ. Κατράμη & Νταγιαπιέρα, T.K. 291 00 – Ζάκυνθος και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Ζακύνθου (αρμόδια: κα Καμβάση Άννα τηλ. 26950 – 45222).

4. Για τη θέση με κωδικό 504 : ΔΕΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Οδός : Χαρ. Τρικούπη 13 Τ.Κ. 301 00 – Αγρίνιο και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Αγρινίου (αρμόδιος : κος Μάρκος Βασίλειος τηλ. 26410 30091).

5. Για τη θέση με κωδικό 505 : ΔΕΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Οδός : Αγ. Νικολάου & Δερβενακίων 2, Τ.Κ. 201 00 – Κόρινθος και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Κορίνθου (αρμόδια : κα Βασιλείου Βασιλική τηλ. 27410 – 40660 εσωτ. 102).

6. Για τις θέσεις με κωδικό 506, 507 και 508 : ΔΕΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Οδός : Αλεξ. Σούτσου 2Γ, Τ.Κ. 221 00 – Τρίπολη και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Τρίπολης (αρμόδια : κα Λιάπη Γεωργία τηλ. 2710 – 243044 ).

7. Για τη θέση με κωδικό 509 : ΔΕΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Οδός : Κ. Παπαδάκη 17, Τ.Κ. 74 100 – Ρέθυμνο και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Ρεθύμνου (αρμόδιος : κος Αστρινάκης Γεώργιος τηλ. 28310 – 57863).

8. Για τη θέση με κωδικό 510 : ΔΕΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Οδός : Λατούς 5, Τ.Κ: 72 100 – Αγ. Νικόλαος και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΝΕ/ Κατάστημα Πωλήσεων Αγ. Νικολάου (αρμόδια: κα Νικηφοράκη Αικατερίνη τηλ. 28410 – 22377).

9. Για τις θέσεις με κωδικό 511 και 512 : ΔΕΗ ΧΙΟΥ Οδός : Ε. Βενιζέλου 43, Τ.Κ 82 100 – Χίος και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Χίου (αρμόδια: κα Κωστάζου Δέσποινα τηλ 22710 – 44362).

10. Για τις θέσεις με κωδικό 513 και 514 : ΔΕΗ ΣΑΜΟΥ Οδός : Κανάρη 30, Τ.Κ 83 100 – Σάμος και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Σάμου (αρμόδια: κος Τσάμπος Ευάγγελος τηλ 22730 – 25220).

11. Για τις θέσεις με κωδικό 515 και 516 : ΔΕΗ ΛΕΣΒΟΥ Οδός : Οδυσσέα Ελύτη 5, Τ.Κ 81 100 – Μυτιλήνη και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Λέσβου (αρμόδια : κα Βερυβάκη Ελευθερία τηλ. 22510 – 34250 εσωτερικό 105).

12. Για τη θέση με κωδικό 517 : ΔΕΗ ΡΟΔΟΥ Οδός : Πλατεία Σύμης 10, Τ.Κ 85 100 – Ρόδος και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Ρόδου (αρμόδιος : κος Πεζουβάνης Χρυσόστομος τηλ. 22410 – 43010 εσωτερικό 106).

13. Για τις θέσεις με κωδικό 518 και 519 : ΔΕΗ ΚΩ Οδός : Γ. Αβέρωφ 1, Τ.Κ 85 300 – Κως και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΝΕ/ Κατάστημα Πωλήσεων Κω ( αρμόδια : κα Τηλιακού Βακίνα τηλ. 22420 – 26040).

14. Για τις θέσεις με κωδικό 520, 521 και 522 : ΔΕΗ ΣΥΡΟΥ Οδός : Ακτή Εθνικής Αντίστασης , Τ.Κ 84 100 – Ερμούπολη και ειδικότερα στην υπηρεσία: ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Σύρου (αρμόδια : κα Ζαρίφη Ειρήνη τηλ. 22810 – 85264 & 22810 – 79405).Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίας, στα Καταστήματα της υπηρεσίας μας, όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς και στους χώρους ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Αθηναίων,Τρίπολης, Πατρέων, Αιγιαλείας, Ζακύνθου, Αγρινίου, Κορινθίων, Άργους – Μυκηνών, Ναυπλιέων, Ερμιονίδος, Ρεθύμνης, Αγίου Νικολάου, Χίου, Σάμου, Λέσβου, Ρόδου, Κω, Σύρου, Πάρου και Μυκόνου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η προκήρυξη