ΔΕΥΑ ΛΑΓΚΑΔΑ. Πρόσληψη προσωπικού

Πρόσληψη προσωπικού (καθορισμός ειδικοτήτων) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου δίμηνης διάρκειας για κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών

Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες