ΔΕΥΑ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ. Προσλήψεις

Διαδικασία Πρόσληψης Τεχνίτη Υδραυλικού με Σύμβαση Μίσθωσης Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες