ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ. Θέση ασκούμενου δικηγόρου

Λήψη απόφασης για καθορισμό μίας θέσης πρακτικής άσκησης ασκούμενου/ασκούμενης δικηγόρου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου

Tο κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες