ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ. Προσλήψεις

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έπειτα από την έγκριση της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΜΠΟΥΚΑΣ
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡΙΘΜ 7/2016 ΜΕ ΘΕΜΑ :«Πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στους Παιδικούς Σταθμούς για έκτακτες και κατεπείγουσες ανάγκες μέχρι δύο μήνες»
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΣΟΧ 1/2016 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες