ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ. Προσλήψεις

Προσλήψεις προσωπικού στο Κέντρο Κοινότητας
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες