ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ. Προσλήψεις

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ
Απόφαση Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Α. με θέμα «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΟΧΙΚΩΝ, ΠΑΡΟΔΙΚΩΝ Ή ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΕΠΙ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ»
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ
Απόφαση Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Α. με θέμα «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΟΧΙΚΩΝ, ΠΑΡΟΔΙΚΩΝ Ή ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015»
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες